Relatietherapie Antwerpen

Relatietherapie Antwerpen met An Otten

Wanneer in behandeling

Het is altijd goed om je relatie van tijd tot tijd open te bespreken met een therapeut. Enerzijds is het heel raar dat we overal steun bij vragen, maar als het over onze relatie gaat, vinden dat we het allemaal zelf moeten kunnen. Anderzijds is het ook heel logisch om geen hulp te vragen omdat je net in je relatie het meest kwetsbaar bent, je bent vlak bij je kern, in goede en slechte tijden….

Er zijn echter momenten dat de onmacht zo groot is, dat je geen kant meer uit kan: , je kan de ander niet meer bereiken en je bent jezelf kwijt.

De steun en begeleiding van een therapeut helpt jullie de balans te hervinden tussen zelfstandigheid en verbondenheid: : jezelf kunnen zijn met je eigen behoeftes in relatie met de ander en zijn behoeftes.

Wat gebeurt er in de behandeling?

In mijn werk zijn twee thema’s belangrijk: de eerste is de balans tussen zelfstandigheid en verbondenheid en de tweede is de kracht van contact.

Balans

Een relatie is harmonieus en stabiel als je jezelf kan zijn in verbondenheid met de ander. Dat is een streven, en dat is niet altijd makkelijk. Want soms past het niet; jouw verlangen naar weekeinden gezellig op de bank wringen bijvoorbeeld met zijn behoefte veel te sporten.

Naast deze praktische oneffenheden zijn er ook diepere verlangens en behoeften die soms uit de pas lopen. Dat kan resulteren in koppels die het gevoel hebben zichzelf niet te zijn – ze hebben zich gevoegd en gevoegd naar de ander en weten bijna niet eens meer wat ze eigenlijk zélf belangrijk vinden.

Het kan ook zijn dat jullie op twee eilanden leven en alhoewel in elkaars omgeving, helemaal niet samenzijn. En alles daartussen. Veel mensen verwarren het leven in verbondenheid met ‘je aanpassen aan elkaar’, met ‘veranderen voor de ander’, terwijl een goede relatie je zou moeten helpen te worden wie je echt bent.

Contact

In de behandeling werk ik heel concreet in het hier en nu. Met jullie en mij in een kamer, in contact met elkaar. Ik laat jullie aan het woord, stel vragen en deel hoe zaken bij mij overkomen. Vooral in het begin van de therapie zijn communicatiestoringen zichtbaar.

Ik zie vrij snel deze patronen; ze zijn meestal zo dominant geworden dat ze in elk gesprek doorsijpelen. Hoe jullie ruzie maken, wat valkuilen zijn en op welke momenten jullie elkaar helemaal verliezen. Dit communiceer ik als deelnemer van het gesprek waarbij het de uitdaging is om jezelf en elkaar in deze nieuwe vorm van contact opnieuw te leren zien, te vinden en het contact te herstellen. Ook voor mij als persoon heeft elk contact in het hier en nu betekenis.

Er kan meer aan de hand zijn

Soms opent de behandeling bij één van de partners oude pijn of onafgeronde processen uit het verleden. Het kan zijn dat er naast de gezamenlijke sessie ook een aantal afspraken individueel doorgaan.

Relatietherapie werkt

Als koppel in staat zijn die eerste stap, het doorbreken van de automatismen, te zetten, is de kans op succes groot. Succes betekent voor mij niet persé het verderzetten van de relatie, wel het zicht krijgen op eigen processen, op eigen aandeel in interactieparonen en daar een weg in vinden.

Samen naar een oplossing zoeken

Vraag je je af of jij en jouw partner gebaat zouden zijn bij relatietherapie? Bel me voor een afspraak of stuur even een mailtje voor een kennismaking.

An Otten
An Otten

"Rode draad in mijn werk is ‘contact’. Ik krijg vaak te horen dat cliënten mijn openheid waarderen, de eerlijkheid, het echte contact en de betrokkenheid waarderen".

Vraag over je relatie?

Relatietherapie
klik op het plaatje

Ga dan naar het gratis online forum over relatietherapie van Psycholoog NU!

In dit forum kan je anoniem en gratis je vragen stellen aan ervaren relatietherapeuten, waaronder ik zelf.