Relatietherapie Antwerpen

Heb je een klacht over de behandeling?

Klacht over psycholoog BVRGS

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de Belgische Vereniging Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie (BVRGS).

Dat heb ik om verschillende redenen gedaan: onder andere voor mezelf. De vereniging brengt psychologen/therapeuten bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waar je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.

Daarnaast is het belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren en begeleiden. Daarmee zorgen wij samen, als collega’s onder elkaar, dat we binnen ons werk de beste resultaten kunnen bieden aan onze clienten.

Dus bovenal ben ik lid van deze vereniging omdat ik jouw belangen voorop stel. Niet alleen doordat ik hiermee mijn vaardigheden en kennis accuraat houd. Maar ook zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht ik voorsta. Én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terecht kunt.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is een van de fundamenten van mijn werk. Ik doe er dan ook alles aan om jullie de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt.

In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en als ze er zijn komen we er gelukkig altijd samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met mij wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het BVRGS terecht.

Gegevens BVRGS

Het beste stuur je je klacht per brief naar het Secretariaat:
BVRGS
Berlaarsesteenweg 44
2560 Kessel

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Mijn BVRGS registratienummer is: 13413

Voor meer informatie op BVRGS.

Wil je meer weten over het NIP, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe ik je kan helpen - bel me, of stuur even een mail naar mijn praktijk ter attentie van An Otten. Ik help je graag.

Op zoek naar hulp?

Maak een afspraak

An Otten
An Otten

"Rode draad in mijn werk is ‘contact’. Ik krijg vaak te horen dat cliënten mijn openheid waarderen, de eerlijkheid, het echte contact en de betrokkenheid.”.

Ik, in relatietherapie?

Elke relatie verdient aandacht, een kritische blik en van tijd tot tijd serieuze reflectie. Bijna niemand neemt daar de tijd voor. In mijn ogen is dat doodzonde; want net in relaties ligt een fantastische kans tot zelfontplooiing en jullie relatie wordt ook dieper, mooier en rijker als je elkaar kunt blijven stimuleren en laten groeien ….

Meer informatie over relatietherapie

Heb je vragen?

Neem gerust contact met mij op!